aiDa

@aidw_life Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

💜95/08/13
@thewida
Channel's geo & Language
not specified, English
Category
not specified


Channel's geo
not specified
Channel language
English
Category
not specified
Added to index
20.11.2017 22:25
23 Mar 2019, 17:04 (552 days ago)
Forwarded from: 🔮فال و ماه🌙
🔮فال پروا🔮

🌼تیر
🕊 بسیار به شریک احساسیتان علاقه دارید و هر کاری از دستتان برمی‌آید برایش انجام می دهید اما متاسفانه او با شما صادق نیست و ممکن است افراد دیگری هم در زندگی اش وجود داشته باشند پس تا دیر نشده به این ارتباط پایان دهید. اگر سفری در پیش دارید سعی کنید برنامه ریزی منظمی داشته باشید چرا که در این سفر درگیری‌هایی برایتان وجود خواهد داشت. تصمیم دارید کار جدیدی را آغاز کنید که شاید کمی از نظر مالی شما را در مضیقه بیاندازد اما در آینده سود و منفعت خوبی نصیبتان خواهد کرد.

🌼مرداد
🦢 هر حرف ناخوشایندی که در رابطه با خود می شنوید نباید به آن اهمیت دهید و بیهوده اعصابتان را بر هم بزنید، مطمئناً اطرافیان می دانند که این شایعات صحت ندارد، اگر در روابط عاشقانه خود احساس ضعف و ناامیدی دارید باید سعی کنید که بیشتر ابراز علاقه کنید تا طرف مقابل تان را به سمت خود جذب نمایید. بسیار اسراف می کنید و این قضیه برایتان دردسرهایی به وجود می آورد.

🌼شهریور
🦢بسیار حواستان را جمع کنید، متاسفانه دوستان ریاکاری در اطراف تان دارید که با چرب زبانی می خواهند شما را به دردسر بیاندازند، اگر حواستان را جمع نکنید مطمئناً دردسرهایی برایتان وجود خواهد داشت. سرمایه خوبی به دستتان می‌رسد که همین قضيه باعث میشود افرادی بخواهند از شما سوء استفاده کنند، سعی کنید این قضیه را از آنها مخفی نگاه دارید. ازدواج و یا خواستگاری در پیش دارید که بسیار برایتان خوب و مبارک خواهد بود پس حتما این پیشنهاد را قبول کنید.
🎄🏔❄️🗻🎄🏔❄️🗻🎄

فال رایگان روزانه ، عشق ، سلامتی ، پول ، تغذیه ، چینی ، تاروت و ... در کانال زیر 👇🏻
🔮 @Falomah 🌙