اخبار ويژه اردبيل

@ardabil_vije Like 0
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

تعرفه تبليغات كانال هاي استاني اخبار ويژه
???
@ads_Ostanivije

♦️كانال خبر ويژه اردبیل
?با ما ويژه باشيد
?تریبوني براي همه
Channel's geo & Language
not specified, not specified
Category
not specified


Channel's geo
not specified
Channel language
not specified
Category
not specified
Added to index
09.03.2019 21:32
9 Mar 2019, 10:23 (523 days ago)
Post statistics #11893:
Репост из: ‌-‌-
None of the channels forwarded this publication
Post views:
Date
Growth
Summary
Fri, 8 Mar
0
165732
Thu, 13 Aug
0
165732