تبلیغات در کانال


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указанаГео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


تخفیف اسپانسر

یک ماه تبلیغ اسپانسر

260 هزار


تبلیغات در کانال اپ میلاد
1ساعت-20هزار
2ساعت -30هزار
3ساعت -40هزار

پست اخر

تبلیغ کلا فروشی هر ساعت 30هزار

تبلیغ شبانه

12شب تا 11صبح 120 هزار
پست اخر

تبلیغ دایمی به صورت اسپانسر 200 هزار

جهت

تبلیغ در کانال 👇
@Mis2019 @Mis2019

Показано 2 последних публикаций.

24

подписчиков
Статистика канала