فروشگاه یوسی آی آر پابجی موبایل


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указанаГео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


💵 #یوسی | فروشگاه رسمی آی آر پابجی @irucstore

تاریخ : 8/17

🔰پک های یوسی که فقط در هر فصل یکبار قابل خریداری میباشند(واریز با ایدی شما) :

🔸 10,347 یوسی | 2,600 میلیون تومان
🔹 9,769 یوسی | 2,570 میلیون تومان
🔸 4,969 یوسی | 1,300 میلیون تومان

🔹 4,644 یوسی | 1,240 هزار تومان
🔸 2,259 یوسی | 660 هزار تومان
🔹2,111 یوسی | 645 هزار تومان

🔸 914 یوسی | 290 هزار تومان
🔹 854 یوسی | 265 هزار تومان
▫️623 یوسی | 223 هزار تومان
🔸 400 یوسی | 145 هزار تومان

🔹 194 یوسی | 78 هزار تومان
🔸 82 یوسی | 31 هزار تومان

🔰پک های یوسی آزاد برای هر تعداد در فصل(واریز با ایدی بازی شما) :

🔸8,750 یوسی | 2,550 میلیون تومان
🔹4,200 یوسی | 1,330 میلیون تومان
🔸2,013 یوسی | 645 هزار تومان

🔹770 یوسی | 270 هزار تومان
🔸690 یوسی | ----- هزار تومان
🔹620 یوسی | 245 هزار تومان

🔸221 یوسی | 98 هزار تومان
🔹198 یوسی | ---- تومان
🔸74 یوسی | 33 هزار تومان

〽️قیمت پرایم (با ورود به اکانت نیازمند توییتر یا فیسبوک) :
🌀پرایم: - - - - تومان
🌀پرایم پلاس: 195,000 تومان
🌀پرایم معمولی + پرایم پلاس: 240,000 تومان


📇 | برای ایمنی بیشتر در معامله تمامی خرید ها پس از احراز هویت شما انجام میشود.

❌ واریز یوسی ها از زمان تایید پرداخت شما بین نیم ساعت تا ٣ ساعت ممکن است طول بکشد.

☑️ برای خرید یوسی به آیدی @UCstr مراجعه کنید.
تنها کانال و فروشنده معتبر یوسی آی آر پابجی .

🤖 BOT: @IRPUBGBOT
🎮 CHANNEL: @IRPUBG


💵 #یوسی | فروشگاه رسمی آی آر پابجی @irucstore

تاریخ : 8/14

🔰پک های یوسی که فقط در هر فصل یکبار قابل خریداری میباشند(واریز با ایدی شما) :

🔸 10,347 یوسی | 2,890,000 تومان
🔹 9,769 یوسی | 2,880,000 تومان
🔸 4,969 یوسی | 1,470,000 تومان

🔹 4,644 یوسی | 1,460,000 تومان
🔸 2,259 یوسی | 750,000 تومان
🔹2,111 یوسی | 720,000 تومان

🔸 914 یوسی | 320,000 تومان
🔹 854 یوسی | 295,000 تومان
🔸 400 یوسی | 160,000 تومان

🔹 194 یوسی | 84,000 تومان
🔸 82 یوسی | 35,000 تومان

🔰پک های یوسی آزاد برای هر تعداد در فصل(واریز با ایدی بازی شما) :

🔸8,400 یوسی | 3,000,000 تومان
🔹4,200 یوسی | 1,500,000 تومان
🔸2,013 یوسی | 775,000 تومان

🔹770 یوسی | 340,000 تومان
🔸690 یوسی | 310,000 تومان
🔹620 یوسی | 290,000 تومان

🔸221 یوسی | 111,000 تومان
🔹198 یوسی | 102,000 تومان
🔸74 یوسی | 36,000 تومان


〽️قیمت پرایم (با ورود به اکانت نیازمند توییتر یا فیسبوک) :
🌀پرایم: 55,000 تومان
🌀پرایم پلاس: 195,000 تومان
🌀پرایم معمولی + پرایم پلاس: 240,000 تومان


📇 | برای ایمنی بیشتر در معامله تمامی خرید ها پس از احراز هویت شما انجام میشود.

❌ واریز یوسی ها از زمان تایید پرداخت شما بین نیم ساعت تا ٣ ساعت ممکن است طول بکشد.

☑️ برای خرید یوسی به آیدی @UCstr مراجعه کنید.
تنها کانال و فروشنده معتبر یوسی آی آر پابجی .

🤖 BOT: @IRPUBGBOT
🎮 CHANNEL: @IRPUBG


💵 #یوسی | فروشگاه رسمی آی آر پابجی @irucstore

🔰پک های یوسی که فقط در هر فصل یکبار قابل خریداری میباشند(واریز با ایدی شما) :

🔸 10,347 یوسی | 2,830,000 تومان
🔹 9,769 یوسی | 2,810,000 تومان
🔸 4,969 یوسی | 1,410,000 تومان

🔹 4,644 یوسی | 1,385,000 تومان
🔸 2,259 یوسی | 715,000 تومان
🔹2,111 یوسی | 690,000 تومان

🔸 914 یوسی | 305,000 تومان
🔹 854 یوسی | 290,000 تومان
🔸 400 یوسی | 150,000 تومان

🔹 194 یوسی | 83,000 تومان
🔸 82 یوسی | 35,000 تومان

🔰پک های یوسی آزاد برای هر تعداد در فصل(واریز با ایدی بازی شما) :

🔸8,400 یوسی | 2,900,000 تومان
🔹4,200 یوسی | 1,460,000 تومان
🔸2,013 یوسی | 750,000 تومان

🔹770 یوسی | 330,000 تومان
🔸690 یوسی | 300,000 تومان
🔹620 یوسی | 290,000 تومان

🔸221 یوسی | 110,000 تومان
🔹198 یوسی | 102,000 تومان
🔸74 یوسی | 36,000 تومان


🔰پک های یوسی آزاد (واریز با ورود به اکانت با فیسبوک یا توییتر):
🔸80,000 یوسی | 23,100,000 تومان
🔹40,000 یوسی | 11,600,000 تومان
🔸8,100 یوسی | 2,380,000 تومان
🔹3,850 یوسی | 1,190,000 تومان

🔸660 یوسی | 255,000 تومان
🔹324 یوسی | 138,000 تومان

〽️قیمت پرایم (با ورود به اکانت نیازمند توییتر یا فیسبوک) :
🌀پرایم: 55,000 تومان
🌀پرایم پلاس: 195,000 تومان
🌀پرایم معمولی + پرایم پلاس: 240,000 تومان


📇 | برای ایمنی بیشتر در معامله تمامی خرید ها پس از احراز هویت شما انجام میشود.

❌ واریز یوسی ها از زمان تایید پرداخت شما بین نیم ساعت تا ٣ ساعت ممکن است طول بکشد.

☑️ برای خرید یوسی به آیدی @UCstr مراجعه کنید.
تنها کانال و فروشنده معتبر یوسی آی آر پابجی .

🤖 BOT: @IRPUBGBOT
🎮 CHANNEL: @IRPUBG

Показано 3 последних публикаций.

97

подписчиков
Статистика канала